укр eng рус .

Програма роботи

ПРОГРАМА РОБОТИ

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ-ЯРМАРКУ «УКРАЇНА АГРАРНА – 2015»

 

19 березня (четвер)

10.00–17.30

Павільйон  № 7, відкриті майданчики центральної площі Експоцентру

 

Робота виставки

11.00

павільйон №7

Церемонія Офіційного відкриття

14.00 – 18.00

конференц-зал павільйону №5

 

Міжнародна конференція "Інноваційний розвиток аграрної сфери"

Теми виступів побудовані за такими напрямами:

1.                 Механізація тваринництва та біотехнологічні системи:

Ліщинський С.П., к.т.н., доц. Вдосконалення лічильника групового надою молока.

Ліщинський С.П., к.т.н., доц. Система фільтрації молока в установках з молокопроводом.

Ревенко І.І., д.т.н., проф., Ревенко Ю.І., к.т.н., доц. Основні принципи ефективного використання кормових ресурсів.

Потапова С.Є., к.т.н. Вплив основних параметрів одновальцевої дробарки на вихід пиловидної фракції в процесі подрібнення зерна.

Потапова С.Є., к.т.н. Напрямки вдосконалення вальцедекового подрібнювача концкормів.

Радчук В.В., асистент. Використання барабанного дозатора комбікормів при різних способах утримання корів.

Радчук В.В., асистент. Аналіз засобів дозування комбікормів при годівлі корів.

Ребенко В.І.. к.т.н., доц. Використання засобів відеоспостереження на тваринницькій фермі.

Ребенко В.І. к.т.н., доц. Обґрунтування конструкції навісного пристрою для прибирання гною.

Хмельовський В.С., к.т.н., доц. Перспективні напрямки годівлі великої рогатої худоби.

Хмельовський В.С., к.т.н., доц. Обладнання для годівлі тварин в індивідуальних господарствах.

Заболотько О.О., к.т.н., доц. Оцінка технічних засобів для приготування збалансованих комбікормів в умовах тваринницької ферми.

Заболотько О.О., к.т.н., доц. Техніко-економічне обґрунтування реконструкції приміщень корівників для товарного виробництва молока. на прикладі ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція».

Заболотько О.О., к.т.н., доц. Шляхи реконструкції приміщень для утримання та вирощування свиней на прикладі ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» за 3-х фазною технологією утримання.

Чос М.М. доц. Оцінка технічних експлуатаційних показників скребкових конвеєрів для прибирання гною з приміщень тваринницьких ферм.

Голуб Г.А., д.т.н., проф. – Універсальна схема біоенергоконверсії органічної сировини в агроекосистемах.

Ікальчик М.І. – Скреперна установки для прибирання гною.

Голуб Г.А., д.т.н., проф., Завадська О.А., асп. – Виробництво продукції аквакультури в установках замкнутого водопостачання.

2.                 Сільськогосподарські машини, системотехніка та моніторинг стану сільськогосподарських угідь:

проф., Войтюк Д.Г. – Перспектива створення і виробництва сучасних зернозбиральних комбайнів;

д.т.н., проф. Аніскевич Л.В. – Високопродуктивні сенсорні системи аналізу рівня варіабельності агробіологічного стану ґрунту;

д.т.н., доц. Теслюк В.В. - "Біотехнологічні основи виробництва мікобіопрепаратів для захисту рослин від хвороб" ;

к.т.н, доц. Онищенко В.Б. – Дослідження обприскувача польових культур з змінними нормами внесення робочої рідини;

к.т.н., доц. Броварець О.О. – Системи оперативного моніторингу стану сільськогосподарських угідь;

к.т.н., доц. Гуменюк Ю.О. – Умови виникнення суб- і суперрезонансів при роботі культиваторів з пружною підвіскою робочих органів;

к.т.н., доц. Дьомін О.А. - Економічна безпека сучасних протруювачів вітчизняного виробництва;

к.т.н., доц. Мартишко В.М. – Шляхи зменшення механічних пошкоджень плодів під час перевезень.Вечера О.М. - Розробка і обґрунтування параметрів роботи універсального протруювача насіння рідкими препаратами для фермерських господарств;

к.т.н, доц. Смолінський С.В. - Адаптація зернозбиральних комбайнів до умов збирання;

Фришев С.Г., Козупиця С.І. – Логістика збирання зернових.

3.    Технічні та біоенергетичні системи природокористування:

Голуб Г.А., Кухарець С.М. – Енергетична автономність агроекосистем – реальність і можливості.

Чуба В.В. – Виробничі випробування МТА при використанні дизельного біопалива.

Павленко М.Ю. – Економічна ефективність виробництва дизельного біопалива.

Голуб Г.А., д.т.н., проф., Швець Р.Л. – Технологія видалення і переробки гною.

Голуб Г.А., д.т.н., проф., Дворник А.В. – Сучасні конструкції агрегатів для смугового передпосівного обробітку ґрунту.

Голуб Г.А., Марус О.А. Використання ентомологічних препаратів при виробництві екологічно безпечної продукції.

Марус О.А. Техніко-економічна оцінка виробництва та внесення ентомологічного препарату трихограми.

Ловейкін В.С. – Оптимізація режимів руху машин і механізмів.

Ромасевич Ю.О. – Синтез оптимальних регуляторів.

Ловейкін В.С., Човнюк Ю.В. – Дискретно-континуальне модулювання у задачах динамічного аналізу та оптимізації конструкцій сільськогосподарських машин.

Ловейкін В.С., Костина О.Ю. – Оптимізація режиму руху скребкового конвеєра.

Рибалко В.М., Мельниченко В.В. – Оптимізація режиму повороту стрілового крана.

Сердюченко Ю.Ю. – Впровадження ресурсоощадних технологій в сучасній лісозаготівлі.

Шкарівський Р.Г., Шкарівський Г.В. До питання ефективного використання малогабаритних енергетичних засобів з колісною формулою 2К2.

4.                 Охорони праці та інженерія середовища:

Дубровін В.О., д.т.н., проф. – Проблеми підготовки кадрів для сучасного аграрного виробництва;

Цапко В.Г., д.м.н., професор – Актуальні питання охорони праці на виробництвах біопалива із сільськогосподарської сировини;

Войналович О.В., к.т.н., доцент, Гнатюк О.А., асистент – Класифікатор виробничих ризиків на механізованих процесах у сільському господарстві;

Лехман С. Д., к.т.н., доцент – Логіко-математичне прогнозування небезпечних ситуацій у разі функціонування ергативних систем на виробництвах АПК;

Калівошко М.Ф., к.т.н., доцент – Профілактичні заходи для недопущення накопичення в організмі працівників галузі рослинництва довгоживучих радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90;

Драгнєв С.В., к.т.н., старший викладач – Забезпечення якості твердого біопалива в АПК;

Поліщук В.М., к.т.н., доцент – Аналіз якісних показників дизельного біопалива згідно з вітчизняними та світовими стандартами;

Єременко О.І., к.т.н., доцент – Техніко-технологічне оснащення та напрямки розвитку твердопаливних виробництв в АПК.

Організатор: НДІ техніки, енергетики та інформатизації АПК Національного  університету біоресурсів і природокористування України

Контактна особа: Броварець Олександр (097) 938-34-93

 

20 березня (п’ятниця)

10.00–17.30

павільйон №7, відкриті майданчики центральної площі

 

Робота виставки

11.00 – 14.00

конференц-зал павільйону №5

Всеукраїнська науково-практична конференція "Інновації та дорадча діяльність в сучасних умовах"

Організатор: ННІ післядипломної освіти НУБіП України, кафедри Аграрного консалтингу та сервісу та Інноваційної діяльності в АПК

Контактна особа: Тетяна Кальна-Дубінюк (044) 527-80-61 

 

21 березня (субота)

10.00–15.30

павільйон № 7, відкриті майданчики центральної площі

 

Робота виставки

Оберiть виставку
Задати питання Пiдписатися на новини
Погода в Киеве
НБУ курс доллара
© КиївЕкспоЦентр, 2007-2017
 
розробка:открыть в новом окне http://beleven.com.ua